Gjallarhorn

Hedendaags Asatru en Noords heidendom

Legal

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gjallarhorn.

De gebruikte achtergrond afbeelding is gemaakt door @ulvdottern.

Privacy

Deze website slaat geen gegevens op die herleidbaar zijn naar personen via cookies of anderszins. Om fouten op te sporen houden hosting providers logs bij waar jouw ip-adres in staat. Bij onze hosting provider worden deze na 31 dagen verwijderd.