Gjallarhorn

Gjallarhorn

Hedendaags Asatru en Noords heidendom

Asatru

Ásatrú, of Noords heidendom, is een moderne religie gebaseerd op het voorchristelijke Germaanse heidendom in Noord-Europa.

Het woord Asatru betekend "Asen (ge)trouw" of "trouw aan de Asen". Asatru is een polytheïstische religie, en de Asen zijn een van de godenfamilies in het Noordse pantheon. Het eren van de goden, de landgeesten en onze voorouders, vormen de kern van de religie. De gemeenschap waarmee dit samen wordt gevierd en beleefd speelt daarbij een belangrijke rol. Asatru is een levenswijze, maar voor velen ook een spiritueel pad door middel van Seidr, runen of Gjaldr.

Hedendaags en historisch Asatru

Wij weten veel van de cultuur en het leven van onze voorouders, maar zullen nooit met zekerheid weten hoe ze dachten. Belangrijke bronnen van informatie zijn beide Edda's. Er is een Poëtische Edda, een verzameling van mondeling overgeleverde verhalen, en de jongere Proza Edda, geschreven door Snorri Sturluson in de 13de eeuw. Daarnaast zijn er runenstenen met teksten geschreven in het runenschrift, musea met historische vondsten, en volksgebruiken die herleidbaar zijn naar oudere gebruiken.

Veel van de historische bronnen vormen voor ons de inspiratie voor hedendaags Asatru. Een heilige ritueel (blot) viering rond midwinter is historisch terug te vinden. Andere gebruiken, zoals ieder seizoen een blot vieren, zijn een modernere traditie. Iedere tijd heeft eigen unieke behoeften en uitdagingen. Zo zijn vroeger tradities ontstaan. Wij vervolgen het pad van onze voorouders met oude tradities in de hedendaagse tijd.

Goden, landgeesten en voorouders

Dit wordt nog toegevoegd.

Seidr, runen en Gjaldr

Dit wordt nog toegevoegd.